گفتار به نوشتار

سرویس گفتار به متن پژوهشکده آرمان رایان شریف توانایی تبدیل گفتار به نوشتار را با دقت مطلوب برای فارسی زبانان به ارمغان آورده است.

.

مشخصات صوت مورد نظر

  • صوت انتخابی شما باید حداکثر یک دقیقه باشد
  • محتوای مربوط به صحبت باید به صورت خبری باشد.
  • فایل صوتی باید شامل یک گوینده باشد.
  • فرمت فایل ارسالی باید به صورت mp3 یا wav باشد
  • یکی از قابلیتهای سیستم ما تشخیص کلمات کلیدی است. با این قابلیت می‌توانید کلمات خاص را در صوت پیدا کنید.
*این سرویس به صورت آزمایشی راه اندازی شده است.

مدل زبانی:

کلمات کلیدی: